แนะนำที่เที่ยวในไทย

ประวัติ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ที่ตั้ง 34 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร อาณาเขต ทิศเหนือ จรด โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก ทิศใต้ จรด กำแพงพระราชวังเดิม ทิศตะวันออก จรด ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

Read More »

ประวัติ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ที่ตั้ง ตั้งอยู่มุมพระบรมมหาราชวังด้านตะวันออก ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ภายในพระบรมมหาราชวัง ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน ข้างสนามหลวง กรุงเทพมหานคร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดถนนหน้าพระลาน ทิศใต้ ติดพระบรมมหาราชวัง ทิศตะวันออก ติดถนนสนามไชย

Read More »